Česká kriminologická společnost

Česká kriminologická společnost (ČKS) je zapsaný spolek, který vznikl v roce 2012 s cílem podporovat rozvoj kriminologie jako samostatného a svébytného vědního oboru v České republice a umožnit intenzivní spolupráci mezi odborníky, kteří se zabývají kriminalitou a dalšími sociálně patologickými jevy. Ke splnění tohoto poslání ČKS organizuje národní i mezinárodní konference, semináře, přednášky a kurzy, spolupracuje s odbornými společnostmi, institucemi a organizacemi obdobného zaměření v České republice i v zahraničí, podporuje kriminologický výzkum a šíření, publikování a popularizaci kriminologicky relevantních informací a poznatků a podporuje výuku kriminologie na středních policejních a příbuzných školách a na vyšších odborných a vysokých školách.

Členem ČKS se může stát odborník v oboru kriminologie nebo v jiném příbuzném oboru, stejně jako osoba, která působí v oblasti kontroly kriminality a kriminologické poznatky při své práci využívá. Společnost je otevřena také studentům vyšších odborných a vysokých škol se zájmem o kriminologii. Členství vzniká rozhodnutím Výboru ČKS na základě písemné přihlášky. Podmínkou členství je i placení příspěvku.

V současné době má společnost 187 členů.

Výbor ČKS

předseda - PhDr. Miroslav Scheinost (Institut pro kriminologii a sociální prevenci)

místopředseda - Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. (Filozofická fakulta UK Praha, katedra sociologie)

výkonný tajemník - PhDr. Jan Tomášek, Ph.D. (Institut pro kriminologii a sociální prevenci)

Mgr. Hana Fidesová, Ph.D. (Klinika adiktologie 1. LF a VFN Univerzity Karlovy v Praze)

PhDr. Petr Pojman, Ph.D. (Pražský institut bezpečnostních studií, Ukrainian Peacebuilding School, FSV UK a Sankt-Petěrburgské centrum deviantologie)

Mgr. Jan Rozum (Institut pro kriminologii a sociální prevenci)

Prof. JUDr Helena Válková, CSc. (Filozofická fakulta UK Praha, katedra sociální práce / poslankyně Parlamentu ČR)
Novinky
Kapacita účastníků V. kriminologických dnů naplněna
07.prosinec 2016
Registrace na V. kriminologické dny spuštěna
07.listopad 2016
Prevence před negativními jevy, které ohrožují mladé lidi opouštějící ústavní zařízení
03.listopad 2016
Třetí číslo České kriminologie
10.říjen 2016
Volby do výboru a kontrolní komise ČKS
29.únor 2016

Zobrazit všechny novinky

Česká kriminologická společnost; Náměstí Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1; Telefon: 257 104 510, E-mail: info@czkrim.cz