Časopis

Česká kriminologická společnost vydává odborný recenzovaný časopis ČESKÁ KRIMINOLOGIEPublikovány jsou v něm původní příspěvky domácích i zahraničních autorů. 

Časopis odpovídá svým zaměřením tematické šíři a multidisciplinárnímu charakteru kriminologie. Otevírá prostor pro teoretické i empirické poznatky o kriminalitě, jejich pachatelích a obětech, o jejím rozsahu, příčinách, vývoji a konkrétních podobách a projevech, stejně jako o možnostech a opatřeních na její kontrolu. 

Vychází dvakrát ročně v elektronické podobě, a to v režimu open access - veškerý obsah je volně přístupný bez poplatků.

Vydávání časopisu je finačně podporováno Akademií věd ČR.