Kriminologické dny

Česká kriminologická společnost ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity pořádá ve dnech 27.-29. června 2022 devátý ročník konference KRIMINOLOGICKÉ DNY.

Konference se uskuteční v Ostravě v budově Fakulty sociálních studií (Českobratrská 1182/16, 702 00 Ostrava).

Na konferenci se prosím přihlašujte pomocí formuláře zde

Program konference

Účastnický poplatek

Poplatky za konferenci lze z organizačních důvodů uhradit pouze převodem na účet č. 107-2182110217 / 0100, a to nejpozději do 15 května 2022. Při platbě prosím uvádějte variabilní symbol, který Vám bude (na základě přihlášky) zaslán v samostatném mailu od organizátorů.

Výše účastnických poplatků činí 500,- Kč pro členy České kriminologické společnosti a 1.000,- Kč pro ostatní účastníky.

Poplatek zahrnuje účast na konferenci (včetně společenského večera), konferenční tašku s tištěným programem a drobné občerstvení o přestávkách.

 

Přednesení referátu na konferenci 

Zájem o aktivní přednesení referátu, včetně jeho názvu a stručné anotace, uveďte prosím přímo v příslušné kolonce přihlášky. Upozorňujeme, že přijetí příspěvku a jeho zařazení do programu podléhá rozhodnutí organizátorů konference. Nově je možné přihlásit také poster.

Poster prezentace

Váš poster by měl být ideálně ve formátu A0. Pokud máte jiný formát, prosím informujte tajemníka.


Členská schůze

V rámci konference proběhne 28. 6. v 17:00 v aule FSS OU členská schůze ČKS, která bude tento rok volební. Pokud se nemůžete členské schůze zúčastnit, máte možnost zplnomocnit jiného člena ČKS, aby Vás na schůzi zastupoval, a to včetně udělování hlasů do voleb výboru a kontrolní komise ČKS. K udělení plné moci prosím využijte formulář níže.

Program členské schůze

Kandidáti do výboru a kontrolní komise

Plná moc


Ubytování 

Ubytování v průběhu konference si účastníci zajišťují a hradí sami. Využít můžete některá z následujících ubytovacích zařízení:

 

  • Ubytování v blízkosti konference

Hotel GARNI

Imperial hotel Ostrava

Mercure hotel Ostrava

 

  • Stravování v blízkosti konference

Restaurace Parník

Šnytárna

Pivovarský dům

Moravská chalupa

Los Capolitos

Maido

Radniční restaurace