VI. Kriminologické dny

 

Česká kriminologická společnost a Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pořádají ve dnech 18.-19. ledna 2018 šestý ročník konference Kriminologické dny.

Konference se uskuteční v budově Právnické fakulty (ulice 17. listopadu 8, Olomouc).

Registrace byla ukončena 6. prosince 2017. Zájemcům o pasivní účast (bez možnosti prezentovat na konferenci příspěvek) nabízíme zařazení na seznam náhradníků. Více informací zde.

 

Účastnický poplatek 

Poplatky za konferenci lze z organizačních důvodů uhradit pouze převodem na účet č. 107 - 2182110217 / 0100, a to nejpozději do 15. prosince 2017. Při platbě prosím uvádějte variabilní symbol, který Vám organizátoři zašlou v samostatném e-mailu.

Výjimku představují účastníci ze zahraničí, kterým v případě zájmu umožňujeme platbu na místě (po dohodě s organizátory).

Výše účastnického poplatku činí 500 Kč pro členy České kriminologické společnosti a 1.000 Kč pro ostatní účastníky.  

Poplatek zahrnuje účast na konferenci (včetně společenského večera, který se uskuteční 18. ledna), konferenční tašku s tištěným programem a dalšími materiály a drobné občerstvení o přestávkách.


Přednesení referátu a sborník z konference

Zájem o aktivní přednesení referátu, včetně jeho názvu a stručné anotace, uveďte prosím přímo v příslušné kolonce přihlášky. Upozorňujeme, že přijetí příspěvku a jeho zařazení do programu podléhá rozhodnutí organizátorů konference.

Z konference vydá Právnická fakulta UP recenzovaný sborník. Máte-li zájem o zařazení svého příspěvku, dodržujte prosím POKYNY PRO AUTORY.

Zdůrazňujeme, že termín pro odevzdání příspěvku je do 31. ledna 2018. Příspěvky zaslané po jeho vypršení nebudou do sborníku zařazeny. Kontakt, na který je nutné příspěvky zaslat, je uveden ve zmíněných instrukcích.

 

Další informace

Další a podrobnější informace o konferenci, včetně programu, obdrží všichni registrovaní účastníci e-mailem na začátku ledna 2018. 

Účastníci, kteří si přihlásili příspěvek, budou o jeho zařazení do programu informováni nejpozději do 15. prosince 2017.

 

Předchozí ročníky konference

Kriminologické dny jsou výroční konferencí České kriminologické společnosti. Jejich téma není omezeno, cílem konference je poskytnout každým rokem prostor pro diskusi všech kriminologicky relevantních otázek. Tradičně se objevují zejména příspěvky k problematice obětí a pachatelů trestné činnosti, vězeňství, alternativních trestů, organizovaného zločinu, drogové kriminality, prevence kriminality, počítačové kriminality apod.

Publikace či sborníky, které z některých ročníků vyšly, jsou ke stažení ZDE.

Dosavadní ročníky konference:

  • 2013 - Praha, Policejní akademie ČR
  • 2014 - České Budějovice, Vysoká škola evropských a regionálních studií
  • 2015 - Hradec Králové, Pedagogická fakulta UHK
  • 2016 - Brno, Právnická fakulta Masarykovy Univerzity
  • 2017 - Plzeň, Fakulta filozofická a Fakulta právnická ZČU Plzeň