Mezirezortní specifikace sociální práce

Česká kriminologická společnost ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a Sekcí sociálních kurátorů SSP ČR pořádají v úterý 12. prosince 2017 v Praze odbornou konferenci na téma mezirezortní specifikace sociální práce. Podrobné informace najdou zájemci o účast v pozvánce.