Pozvánka na konferenci Mezirezortní specifikace sociální práce